Menstruatie Middelen

De Bovenkruier doet mee met het Armoedefonds en verstrekt menstruatie middelen.

Gratis menstruatieproducten via MUP’s 

Het Armoedefonds is een project gestart om menstruatie-armoede een halt toe te roepen. Wij doen dit door gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen via MUP’s. MUP’s zijn uitgiftepunten voor menstruatieproducten, maar worden ook steeds vaker breder ingezet om ook andere hygiëne- en verzorgingsproducten aan te bieden aan de minima. Met al onze MUP’s bereiken wij nu zo’n 107.000 meisjes/vrouwen in Nederland. 

Kerk dienst Nieuw Groenland

Iedere vrijdagmiddag is er een Kerkdienst in Nieuw Groenland.

Deze diensten worden speciaal georganiseerd voor de bewoners van Nieuw Groenland. Maar ook direct omwonenden kunnen terecht voor de kerkdienst.

Het is raadzaam om van te voren even contact te zoeken met de receptie om te vragen of de geplande Kerkdienst door gaat, zo komt u niet voor een dichte deur te staan. De receptie is te bereiken op telefoonnummer 075-6352051

Fijne feestdagen

Buurtcentrum de Bovenkruier is van 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 gesloten vanwege de kerstvakantie.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2021!

Er zijn nieuwe regels van kracht in verband met corona. Tenminste tot en met 19 januari is ons land in lockdown. We moeten proberen contacten tussen mensen zoveel mogelijk te voorkomen om besmetting te vermijden, binnen sporten is helemaal niet meer toegestaan (dit geldt ook voor biljarten) en de maximale groepsgrootte is 2 (in plaats van 4).

Tegelijkertijd wordt er een uitzondering gemaakt voor kwetsbare personen. Onder kwetsbare personen verstaat de rijksoverheid: Ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.

Voor deze doelgroepen mogen we wel activiteiten blijven organiseren. Begin januari zullen we bekend maken hoe we invulling gaan geven aan deze voorschriften.

Cursus Engels weer van start

Op maandagmiddag 13 januari gaan de cursussen Engels van Ingrid van Deudekom weer van start. Er is van 13.30 tot 15.00 uur een cursus voor mensen die al Engels spreken en het willen opfrissen en/of verbeteren (gevorderden). Van 15.00 tot 16.30 uur is de cursus voor mensen die graag Engels willen leren, of onzeker zijn om het te gebruiken (licht-gevorderden).

De cursus bestaat uit 12 lessen, de kosten zijn € 125 + een lesboek € 25. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid via icvandeudekom@hetnet.nl of 075-6123337.